Tiensesteenweg 386 • 3000 Leuven • T. 016 25 00 15

FAQ - Veelgestelde vragen

Laat minstens een keer per jaar de schoorsteen vegen.

Indien u intensief hout stookt zelfs twee keer per jaar: een keer in de zomer een keer rond nieuwjaar. 
Er zijn tot op vandaag geen wettelijke bepalingen hieromtrent. Echter, in het geval van een schouwbrand zal uw verzekeringsmaatschappij steeds nagaan of u als een goed huisvader uw schouw hebt onderhouden. Indien dit niet het geval is, zal uw verzekeringsmaatschappij geen dekking verlenen.

Naaldhout bevat vrij veel hars. 

Hars geeft veel aanslag in het rookkanaal en verhoogt bijgevolg de kans op schouwbrand.

Daarom liefst in combinatie met loofhout stoken.

Bij mist of windstil weer is het moeilijk voldoende trek in uw schoorsteen te krijgen. Dat is niet alleen slecht voor de verbranding, maar de rook en rooklucht blijven dan ook in en om uw huis hangen.

Een andere oorzaak kan zijn dat uw schouw onvoldoende lang is of dat de uitgang van de schouw zich in een turbulentie zone bevindt. In dit laatste geval richt u zich best tot uw specialist om samen een oplossing te zoeken.

Standard AHZ is steeds bereid u hierbij het beste advies te verlenen.

Hout is de goedkoopste en meest milieuvriendelijke brandstof. Hout is een biobrandstof. Dat levert een lagere CO2 uitstoot op dan energie uit verbranding van fossiele brandstoffen. Bovendien is hout een hernieuwbare energiebron. U stookhout heeft jarenlang CO2 geabsorbeerd uit de atmosfeer. Die hoeveelheid komt weer vrij bij de verbranding. Maar als hernieuwbare energiebron worden er ook telkens nieuwe bomen bijgeplant die opnieuw CO2 opnemen. Zo blijft het percentage CO2 neutraal. Olie en steenkool bevatten van nature al meer CO2 die extra vrijkomt in de atmosfeer bij verbranding.

Het vochtgehalte van het hout moeten we nauwlettend in het oog houden.  Dat is nog belangrijker dan de gekoezen houtsoort, want nat hout kan zoveel water bevatten dat de hoeveelheid warmte om de nattigheid eruit te stoken zo groot is dat de kachel zelf nauwelijks nog hitte kan geven.  Indien hout 18% water bevat stemt dit overeen met een verlies van warmte van 21%.  Indien er 30% water in zit geeft dit een verlies van 35%.  We spreken van doorg hout wanneer het hout minder dan 18% vocht bevat.

Het Nordic Swan label is een Scandinavisch keurmerk, dat wordt toegekend aan kachels met een hoog warmterendement en een lage uitstoot van schadelijke gassen en fijn stof.

Het is een praktisch gebruiksinstrument voor consumenten om hen te helpen een milieubewuste keuze te maken bij hun aankopen.

Bij het aanmaken van een kachel is het belangrijk dat de schouw 15 tot 20 minuten kan opwarmen om optimaal te trekken.
Zo maakt u een kachel aan in 5 stappen:

 • Stapel het aanmaakhout in de kachel. (gebruik voldoende aanmaakhout)
 • Steek het aanmaakhout aan met een aanmaakblokje.
 • Laat de deur van de kachel op een kier staan en zet de luchttoevoer op maximum.
 • Laat het aanmaakhout gedurende 15 minuten schouw en brandkamer opwarmen.
 • Voeg 2 blokken droog en goed gekloofd hout toe aan de brandkamer en sluit de deur.

Het grote voordeel aan speksteen kachels is dat ze veel meer warmte kunnen vasthouden dan gewone kachels die vervaardigd zijn uit gietijzer of plaatstaal. Deze warmte wordt dan langzaam afgegeven, ook al is het vuur in de kachel reeds geruime tijd uit.

Waarom de Green Deal?

Het gaat o.m. over de sanering van oude, slecht werkende toestellen, maatregelen voor betere installatie, onderhoud en gebruik van kachels en rookgasafvoer, ontwikkeling van zeer performante kachels, betere communicatie en handhaving.

Voor meer info: https://www.lne.be/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming

 

Houtkachel verantwoordelijk voor luchtvervuiling in Vlaanderen?

NEE indien:

 • U beschikt over een moderne Scandinavische kachel (max. 10 jaar oud)  Een scandinavische houtkachel heeft een hoge efficiëntie, nl. meer dan 80% rendement.  Dit wil zeggen dat een moderne kachel 60% efficiënter en 90% zuiverder is dan een kachel van 30 jaar oud of een open haard.  Bij deze kachels spreken we van een volledige verbranding, waardoor er enkel waterdamp (witte doorzichtige rook) naar buiten gaat.  Alle scandinavische kachels beschikken over een eco-label en voldoen aan de strengste milieunormeringen ter wereld, zoals de Noorse standaard 3058/3059.

  " The environmental gains are huge as well. “A modern stove produces more heat, consumes significantly less wood and saves money as well as the environment”, says Catharina Björkman, Marketing Communication Manager at Contura."

   
 • enkel droog hout gebruikt (droog hout = minder dan 18% vocht in de kern).
   
 • U regelmatig de schoorsteen kuist.
   
 • geen huisvuil verbrandt in uw kachel.
 • U de kachel op een correcte manier aanmaakt: droog hout gebruiken, juiste houtsoort gebruiken en het vuur moet voldoende zuurstof krijgen.

 

Bovendien is verwarmen op basisi van hout = CO2 neutraal!!

“Wood has quite a special property when talking about CO2. As the tree grows, it absorbs and locks in enormous amounts of carbon dioxide as part of the photosynthesis process. Precisely the same amount of CO2 is released into the atmosphere, when the tree is felled and burnt. If burning-off takes place efficiently, the count adjusts downwardly, so we can say that wood is CO2-neutral and therefore a green energy source. Not only that, wood – unlike e.g. oil, coal or gas - can be reproduced by planting new trees to replace those cut down. The neutral CO2-cycle can therefore be maintained. Generation after generation. To bring the CO2 count completely down to zero, the wood, as mentioned above, must be burnt off as efficiently as possible. And this is where Morsø’s wood-burning stoves score their first important points. Our many years of experience and constant development mean that, today, each and every one of our wood-burning stoves are among the most efficient combustion systems in the world."  

 

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

 1. die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
 2. die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen (er bestaat een overgangsmaatregel voor woningen die meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werden genomen)
 3. de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
 4. de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden en uitzonderingen van de btw van 6 % bij renovatie vindt u op de website van de FOD Financiën

 

Kachels en haarden zijn GEEN allesbranders. Alhoewel veel zaken branden, is het slecht voor uw gezondheid en voor het milieu, om zomaar alles in een haard of kachel te verbranden.

Plastic, geverfd of geïmpregneerd hout, spaanplaat, hout met lijmresten, melkpakken, en allerlei huishoudelijk afval mogen NIET in haard of kachel. Ze kunnen kankerverwekkende stoffen afgeven bij verbranding.

De enige allesbrander is de afvalverbrander van de overheid!!!

De woning van vandaag wordt anders gebouwd als die van pakweg 20, 30 jaar geleden. We bouwen veelal kleiner om budgettaire redenen. Omwille van stijgende energiekosten besteden we veel meer aandacht aan isolatie en ventilatie. Factoren die maken dat we ook andere eisen moeten stellen aan onze verwarmingssystemen. Waar destijds de inbouwhaarden niet groot genoeg gebouwd konden worden met een maximaal vermogen, zijn die toestellen vandaag overgedimensioneerd voor onze woningen. Kies dus voor een kachel of haard met een vermogen aangepast aan uw woning. Niet te hoog, want dan moet het vuur voortdurend gesmoord worden met een slechte verbranding en meer vervuiling tot gevolg. Maar ga ook niet voor een toestel met te kleine capaciteit, want dan krijgt u de ruimte niet verwarmd. 

In deze tabel geven we u een richtlijn aan welk vermogen vereist is in functie van het volume van de ruimte:

Volume (m³) Weinig isolatie Gemiddelde isolatie Zeer goede isolatie
150 - 200 (m³) 6 kW 5 kW 4 kW
175 - 200 (m³) 7 kW 6 kW 5 kW
200 - 300 (m³) 8 kW 7 kW 6 kW
225 - 350 (m³) 9 kW 8 kW 7 kW

 1 kW = 25 m³ / 37,5 m³ / 50 m³

Rendement = warmteopbrengst.

Het is dat deel van de opgewekte warmte dat werkelijk wordt afgegeven aan de ruimte. Het is de hoeveelheid calorieën uit de brandstof die wordt die wordt omgezet in warmte.

Bij een kachel met een rendement van 75% wordt er effectief 75% van de verbranding afgegeven aan warmte in de ruimte en 25% verdwijnt in de schoorsteen.

Wat is vermogen?
 Het vermogen wordt uitgedrukt in kW en vertelt u iets over de capaciteit van het toestel. Daarmee wordt duidelijk dat u in overleg met uw specialist moet kiezen voor een kachel of haard waarvan het vermogen is aangepast aan de ruimte die u wilt verwarmen om het nodige rendement te verkrijgen.

Deskundig advies houdt rekening met de warmteverliezen van de vertrekken, de isolatiewaarden van de gebruikte bouwmaterialen, het ventilatiesysteem, enz. …

Brandhout heeft bij voorkeur 2 jaar gedroogd en bevat minder dan 18% vocht.

Vers hout moet aan de bovenkant afgedekt worden tegen regen wanneer het wordt opgeslagen.  De houtstapel moet noch aan de voor-, noch aan de zijkant worden afgedekt, zodat het condensvocht weg kan.

Houtblokken die op de grond liggen kunnen gaan rotten.

Het HR+ label wordt gedragen door toestellen die voldoen aan strengste gecontroleerde normen inzake veiligheid en rendement.

Tijdens een stroompanne zal u zich niet kunnen verwarmen met uw centrale verwarming daar deze veelal werkt op basis van aardgas.  Aardgas geraakt niet meer tot bij u thuis. 

Het gebruik van een gashaard tijdens een strommpanne is dan ook uitgesloten om 2 redenen: er is geen gas beschikbaar en u heeft geen stroom ter beschikking voor de electrische ontsteking.

Ook het gebruik van een pelletkachel is niet mogelijk aangezien een pelletkachel dient voorzien te worden van stroom.

De enige optie om uw woning te verwarmen tijdens een strommpanne is het gebruik van een houtkachel.  Houtkachels zijn 100% stroomonafhankelijk.

Hout voor uw haard of kachel moet minstens twee jaar, liefst gekloofd, op een droge en winderige plek hebben gelegen.

Droog hout bevat maximaal 18% vocht. Nat hout is schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte af en leidt het verbranden van nat hout eerder tot schoorsteenbranden.